Najnowsze treści

Panel logowania

Konta zakłada administrator.

Jeśli chcesz mieć możliwość logowania i edycji treści kontaktuj się w tej sprawie z administracją szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 589 gości oraz 0 użytkowników.

poniedziałek, 13 lipiec 2015 00:20

Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 14 maja 2015 r.

Napisał 

Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 14 maja 2015 r.

Zarząd:
Małgorzata Frączek Oleksiuk- do omówienia punktu 5
Paweł Motyczyński
Grzegorz Palmowski
Joanna Sosnowska
Oles Yakymiv

Dyrektor:
Anna Jaskólska

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

2. Rozliczenie otwartych spraw i zadań z poprzednich posiedzeń oraz bieżącej korespondencji.
3. Podsumowanie spotkania przedstawicieli Zarządu z nauczycielami
4. Podsumowanie ze spotkania przedstawicieli Zarządów STO i z firmą Celtic
5. Ocena dyrektora szkoły z realizacji zadań i celów postawionych przez Zarząd- przedstawienie
p. dyr. Jaskólskiej oceny Zarządu

Ad.1

Zarząd przyjął protokół z dnia 13.04.2015 roku

Ad.2

Zarząd omówił komentarze p. dyrektor A. Jaskólskiej do zapisów w protokołach:
z dn. 14.01.2015 oraz z dn.11.02.2015.

Prezes poinformował o rezygnacji z funkcji członka zarządu- p. K.Wojtasik

Ad.3
a) P. Motyczyński i p. Sosnowska zreferował spotkanie z pedagog- p. Ukleją i wychowawcą
kl. 2gb- p. Swebodzińską.
Zarząd został poinformowany o sytuacji wychowawczej w kl. 2gb.
Dyrektor Jaskólska odniosła się do bieżącej sytuacji w klasie.

zadanie: stworzenie procedur w sytuacji kryzysowej.
osoba odpowiedzialna: p. dyrektor Anna Jaskólska
termin: koniec czerwca 2015

b) Zarząd zwrócił uwagę na problem nauczania j. hiszpańskiego w bieżącym roku szkolnym. Prezes Palmowski zwrócił uwagę na strategię nauczania tego języka w szkole- dbałość: o wysoką jakość oferty edukacyjnej oraz o niską rotację nauczycieli przedmiotu.
Ad. 4
a) Prezes G.Palmowski
podsumował spotkanie przedstawicieli Zarządów STO. Przekazał pozostałym członkom zarządu informacje uzyskane podczas spotkania, dotyczące: startegii STO, planów zmiany w statucie, przedstawił prezentację o obowiązkach zarządów STO w zakresie działalności statutowej.

b) P. Sosnowska zreferowała bieżący status rozmów z firmą Celtic. Zarząd uznał za stosowne poznanie stanowiska kancelarii prawnej w zakresie korzystania z terenu do realizacji inwestycji celu publiczengo przez nasza szkołę. Opinia ta jest niezbedna do kontynuowania rozmów z firma Celtic.

Ad.5
Po opuszczeniu posiedzenia przez p. Oleksiuk, Zarząd przedstawił p. dyrektor A. Jaskólskiej ocenę z realizacji
zadań i celów postawionych dyrektorowi szkoły przez Zarząd.

Następne spotkanie Zarządu- 10.06.2015.
P.dyrektor A. Jaskólska wskazała tematy, którymi Zarząd powinien zająć się na następnym posiedzeniu, mianowicie: omówieniem prowizorium budżetowego na r.szk.2015/16. P.Dyrektor została poproszona o przesłanie propozycji prowizorium przynajmniej na tydzień przed planowanym kolejnym posiedzeniem Zarządu, by Zarząd mógł przeanalizować i odnieść się do propozycji.

Protokół sporządziła sekretarz 25 SKT STO Małgorzata Frączek Oleksiuk