Najnowsze treści

Panel logowania

Konta zakłada administrator.

Jeśli chcesz mieć możliwość logowania i edycji treści kontaktuj się w tej sprawie z administracją szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 389 gości oraz 0 użytkowników.

poniedziałek, 13 lipiec 2015 00:28

Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 10 czerwca 2015 r.

Napisał 

Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 10 czerwca 2015 r.

Zarząd:
Małgorzata Frączek Oleksiuk
Paweł Motyczyński
Grzegorz Palmowski
Joanna Sosnowska
Oles Yakymiv

Dyrektor:
Anna Jaskólska

Agenda spotkania:

1.          Spotkanie z przedstawicielami Zespołu Nauczycieli J. Angielskiego

2.          Spotkanie Zarządu z kandydatem na członka Koła.

3.          Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.          Rozliczenie otwartych spraw i zadań z poprzednich posiedzeń oraz bieżącej korespondencji.

5.          Dyskusja nad prowizorium budżetu i ustaleniem wysokości czsnego na r. szk. 2015/2016

6.           Dyskusja i podjęcie uchwały na temat organizacji pracy szkoły, w tym efektywnej współpracy z Dyrekcją.

7.          Sprawy inne

Ad.1

Zespół Nauczycieli J. Angielskiego rozmawiał z p. dyrektor A.Jaskólską przed spotkaniem z Zarządem. Dyrektor poinformowała Zarząd o wnioskach ze spotkania. Zespół  Nauczycieli Języka Angielskiego zobowiązał się do przygotowania:
1. regulaminu tworzenia grup językowych i przejść między grupami językowymi
2. procedury zastępstw w przypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu
Zaproponowano kółka z j. angielskiego od II klasy gimnazjum. Klasy I będą przygotowywane do egzaminów zewnętrznych na zajęciach lekcyjnych.

Ad.2

Kandydat na członka 25SKT STO odwołał spotkanie.
Zarząd rozmawiał na temat organizowania spotkań z osobami, chętnymi do pracy w kole STO. Zarząd dstrzega potrzebę  rozmów z rodzicami „nowych” klas m.in. na temat istoty społecznej szkoły.

Ad. 3

Protokoły zostaną przyjęte na następnym posiedzeniu Zarządu.

Ad. 4
a) Rozliczenie zadań uzgodnionych przez Zarząd z Panią Dyrektor z posiedzenia Zarządu
z dnia 14.01.2015

a)      Zadanie:przygotowanie biznes planu (samobilansowania się kółek), tj. zestawienie kółek oraz propozycje opłat za kółka na przyszły rok.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 11.02. 2015 r.
Ze względu na brak danych ze strony p. Dyrektor Zarząd zdecydował o przełożeniu dyskusji.
Drugi termin realizacji: 25.03.2015

Kolejny termin realizacji: 30.06.2015

Obecny status: temat  otwarty

Zarząd dyskutował na temat organizacji kółek pozalekcyjnych w przyszłym roku szkolnym.
P. Dyrektor dokona kalkulacji i prześle informację Zarządowi, na podstawie której Zarząd podejmie decyzję do końca r.szkolnego 2014/2015.

 

b)     Zadanie: Spisanie procedury dot. przyznawania nagród; weryfikacja regulaminu płac
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 31.03 2015 r.

obecny status: wysłana w terminie do zaprezentowania na następnym posiedzeniu

P. Dyrektor opowiedziała o systemie przyznawania nagród i trudnościach w stworzeniu procedur. Dyrektor Jaskólska wyśle opracowany system do Zarządu.

status: otwarty

b) Rozliczenie zadań uzgodnionych przez Zarząd z Panią Dyrektor z posiedzenia Zarządu
z dnia 11.02.2015

a) Zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rodziców uczniów klas gimnazjum na temat potrzeby utworzenia liceum
Osoba odpowiedzialna: p. dyrektor Anna Jaskólska
Termin: koniec marca 2015 roku
obecny status: nie zrealizowano
następny termin: koniec maja
obecny status: nie zrealizowano; temat zamknięty ze względu na decyzję Zarządu wykluczającą powstanie liceum.

c) Rozliczenie zadań uzgodnionych przez Zarząd z Panią Dyrektor z posiedzenia Zarządu
z dnia 17.03.2015

b) „Raj dla zerówek”- koszty, optymalizacja kosztów adaptacji dodatkowych powierzchni
 

zadanie:przesłanie projektu adaptacji dodatkowych powierzchni, aby możliwe było podjęcie decyzji w tej sprawie

Osoba odpowiedzialna: p. dyrektor A. Jaskólska
termin: niezwłocznie po otrzymaniu od projektanta projektu
obecny status: otwarty
kolejny termin: 30.06.2015, informacja do zarządu, zarząd w ciągu tygodnia
w formie uchwały podejmuje decyzję o kosztach remontu
termin zakończenia remontu- 20.08.2015

 

c)      zadanie:umówienie spotkania z prezesem firmy Celtic w celu kontunuacji rozmów na temat możliwości inwestycyjnych

Osoba odpowiedzialna: p. J.Sosnowska
termin: marzec 2015obecny status: nie zrealizowano ze względu na przełożenie terminów przez Celtik, otwarty

P.Dyrektor wystosowała zapytanie o opinię do prawnika . Oczekuje na odpowiedź.

d)     Zadanie:sprawdzenie czy przychód z 1%  może zostać spożytkowany w inwestycji- zagospodarowanie boiska
Osoba odpowiedzialna: p.dyrektor Anna Jaskólska
termin: koniec marca 2015
obecny status: nie zrealizowano
P. Dyrektor poinformowała Zarząd o braku ograniczeń co do możliwości spożytkowania przychódu z tytułu 1% . Przychód ten może zostać  spożytkowany
w inwestycji- zagospodarowanie boiska
status- zrealizowano

 

e)      zadanie: ostateczne pytania wystosowane do firm budowlanych, poinformowanie Zarządu i tym samym umożliwienie Zarządowi podjęcie decyzji w sprawie zagospodarowania boiska
termin: do końca tygodnia, tj. 20.03.2015
obecny status: nie zrealizowano, otwarty
kolejny termin: 17.06 wysłanie ofert, zarząd w ciągu tygodnia drogą uchwały zatwierdza wydatki
status: otwarty
 

f)       zadanie: podpisanie umowy z wybraną firmą budowlaną
termin: do końca marca 2015
osoba odpowiedzialna: p. dyrektor A. Jaskólska
obecny status: nie zrealizowano, otwarty

Ad. 5

W dniu 08.06 Zarząd otrzymał od p. Dyrektor prowizorium budżetowe. P. Dyrektor po przygotowaniu prowizorium budżetu na r.szk. 2015/2016 nie widzi konieczności zmiany opłat
z tytułu czesnego.

Prezes Palmowski zasugerował, by wszystkie informacje były przesyłane przez dyrektora wcześniej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Tylko w takiej sytuacji Zarząd może przeanalizować dokument i podjąć ważne dla szkoły finansowe decyzje. Prezes zauważył pewne braki w założeniach przygotowanego prowizorium. Poprosił o dodatkowe informacje w tym realizację budżetu za trzy pierwsze kwartały oraz budżet za IV kwartał 2014/2-015 w celu ostatecznej i pełnej oceny prowizorium pod kątem wysokości czesnego.

Dyskusja dotyczyła poszczególnych punktów prowizorium.

Zadanie: P. Dyrektor dokona aktualizacji danych i  prześle Zarządowi do analizy
termin: 12.06
osoba odpowiedzialna: p. dyrektor A. Jaskólska
 

Na podstawie powyższych danych Zarząd podejmie decyzję o kwocie czesnego za r.szk.2015/2016 na kolejnym posiedzeniu.

Ad.6.

Zarząd rozmawiał na temat skuteczności p.dyr. Jaskólskiej w realizacji celów postawionych przez pracodawcę.

Zarząd dyskutował na temat współpracy z p. dyr. A. Jaskólską. Decyzję przełożył na następne posiedzenie Zarządu.

Ad.7

a)      P.Dyrektor zaprosiła Zarząd  na uroczystość zakończenia roku szkolnego-
czwartek g. 8.30 klasy 0-III SSP i g.11.00 klasy IV-VI SSP, I-III SG oraz na uroczystą kolację pożegnalną kl. III,g. 18.00 oraz na Radę Pedagogiczną- 26.06  g. 10.00

b)      Zarząd udzielił urlopu p. Dyrektor w dn. 15.06.2014.

c)      Dyrektor poinformowała o rezygnacji z pracy: p. I.Dudy i E. Tomalak.

d)     Dyrektor wniósł o podpisanie arkusza organizacyjnego na r. szk. 2015/2016. Zarząd zwrócił szczególną uwagę na zapewnienie jednakowego traktowania  i utrzymanie trzeciego języka, dbałość o konkurencyjność szkoły w zakresie nauczania trzech języków. Zarząd podpisał arkusz organizacyjny na r. szk. 2015/2016.
Pytania Zarządu dotyczyły zwiększenia do trzech liczby godzin nauczania j.hiszpańskiego w r.szk.2015/2016 w kl. V i VI. Pani Dyrektor wyjaśniła, że trzecia godzina będzie traktowana jako wyrównawcza. Pani Dyrektor wystosuje pytanie do rodziców kl. IV w sprawie deklaracji nauczania j.hiszpańskiego.

e)      Zadanie: opracowanie planu zmiany lokalizacji stołówki
Osoba odpowiedzialna: p.dyrektor Anna Jaskólska
termin: 17.06

f)       Ksero:
P.Motyczyński dokonał analizy ofert zebranych przez Dyrekcję i przekazanych Zarządowi. Analiza wykazała, że obecne koszty ksero są zdecydowanie wyższe, niż oferty zebrane z rynku i potwierdziły się sugestie Zarządu ze stycznia 2015 roku
co do konieczności optymalizacji kosztów w tym zakresie, w tym rozważenie opcji zakupu na własność.

 

g)      Autokar:
Zadanie: P. Dyrektor poinformowała, że wpłynęły oferty na wynajem autokaru
i zobowiązała się do ich przesłania do analizy. Jednocześnie Zarząd zobowiązał P.Dyrektor do niezwłocznej analizy ofert i negocjacji z firmami oraz do przedstawienia swojej rekomendacji odnośnie wyboru nowego dostawcy.

 

Osoba odpowiedzialna: p.dyrektor Anna Jaskólska
termin:17.06

 

Ustalono termin następnego posiedzenie 22.06.2015

 

Protokół sporządziła sekretarz 25 SKT STO Małgorzata Frączek Oleksiuk