Najnowsze treści

Panel logowania

Konta zakłada administrator.

Jeśli chcesz mieć możliwość logowania i edycji treści kontaktuj się w tej sprawie z administracją szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 64 gości oraz 0 użytkowników.

Samorząd

Sejmik Gimnazjum 2017/2018:

 

Prezydent - Filip Sokołowski

 

Wiceprezydenci - Natan Wei, Hanna Kaczmarkiewicz, Szymon Sadecki

 

Członkowie - Jakub Jankiewicz, Kacper Pietrzak

 

Sekretarze - Julia Gajewska, Aurelia Pozowska

 

Sympatycy Sejmiku - Patryk Paszkiewicz, Bartosz Chrostowski

 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursus - Natan Wei

 

Zapraszamy uczniów do współpracy!

 

Opiekun Sejmiku - Anna Kryńska

 

Regulamin Samorządu ZSS STO im. W. Grabskiego w Warszawie

Podstawa prawna :

1.Ustawa o Systemie Oświaty z dn. 7.09.1991 z późniejszymi zmianami.

2. Statut SSP nr 4 STO

3. Statut SG nr 4 STO.

Regulamin zawiera :

 1. Postanowienia ogólne.
 2. Zasady wybierania organów Samorządu Uczniowskiego.
 3. Zadania Władz Samorządu Uczniowskiego.
 4. Zadania       opiekunów Władz Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

Art.1.1

W ZSS STO im. W. Grabskiego działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Sejmikiem Szkoły Podstawowej i Sejmikiem Gimnazjum.

Art. 1.2

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie ZSS STO im. W. Grabskiego reprezentowani przez Władze Sejmiku Szkoły Podstawowej i Władze Sejmiku Gimnazjum.

Art. 2.1

Do Władz Sejmiku Szkoły Podstawowej i Władz Sejmiku Gimnazjum może kandydować każdy uczeń ZSS STO im. W. Grabskiego.

Art. 2.2

Szczegółowe zasady wybierania Władz Sejmików Szkolnych zawarte są w Regulaminie Wyborów. ( załącznik nr 1)

Art. 3.1

Podstawowe zadanie Władz Sejmików Szkolnych to zintegrowanie społeczności szkolnej poprzez organizowanie życia szkolnego i działalności charytatywnej, kulturalnej, sportowej, rozrywkowej.

 

 

Art. 3.2

Obowiązki Władz Sejmików Szkolnych:

-          planowanie pracy Sejmiku na dany rok szkolny

-          zachęcanie uczniów do działalności społecznej

-          kształtowanie umiejętności zespołowego działania

-          organizowanie imprez szkolnych

-          aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

-          rzetelne wypełnianie obowiązków wynikających z pełnionych funkcji opisanych w załączniku nr 2

Art. 4.1

Podstawowe zadanie Opiekunów Sejmików Szkolnych to czuwanie nad działaniami podejmowanymi przez Władze i Członków Sejmików Szkolnych.

Art. 4.2

Opiekunowie Sejmików Szkolnych mają prawo wspierać i opiniować działania Władz Sejmików Szkolnych.

 


Załącznik nr 1

 

Regulamin wyborów do Władz Sejmiku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 

 1. Termin wyborów:

-          wybory do Sejmiku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum odbędą się ...............

-          zgłoszenia Kandydatów przyjmują Opiekunowie Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum : ......................................................................... w dniach: ................................................................

-          Kandydat do Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum zobowiązany jest przekazać listę z imionami i nazwiskami 10 uczniów ZSS STO im. W . Grabskiego , którzy popierają Kandydata w Wyborach

 1. Komisja Wyborcza:

-          w skład Komisji Wyborczej wchodzą: Dyrekcja, Opiekunowie Sejmików i Prezydenci poszczególnych klas

-          Komisja Wyborcza publikuje Listę Kandydatów do Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum dnia ..................................

-          Kampania Wyborcza odbędzie się w dniach ......................

-          Kandydaci zaprezentują wyborcom propozycje swoich działań w dniu ........................

-          do zadań Komisji Wyborczej należy przygotowanie Kart Wyborczych, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów oraz ogłoszenie wyników

 1. Głosowanie:

-          głosowanie jest tajne

-          wyborca na Karcie Wyborczej zaznacza jednego Kandydata i wrzuca Kartę Wyborczą do urny wyborczej

-          jeden uczeń /wyborca/ może oddać tylko jeden głos na jednego Kandydata

-          głos jest nieważny , jeśli na Karcie Wyborczej nie zaznaczono żadnego Kandydata lub jeśli wybrano kilku Kandydatów

-          Prezydentem Sejmiku Szkoły Podstawowej , Prezydentem Sejmiku Gimnazjum zostaje Kandydat , który uzyskał największą liczbę głosów; pozostałe stanowiska otrzymują Kandydaci według zdobytej liczby głosów

 

 1. Liczenie głosów:

-          liczeniem oddanych w wyborach głosów zajmuje się Komisja Skrutacyjna pod nadzorem Opiekunów Sejmików Szkolnych

-          Komisja Skrutacyjna składa się z osób, które pracowały w Komisji Wyborczej

 1. Ogłoszenie wyników:

- wyniki Wyborów do Władz Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum ogłasza Komisja Wyborcza w dniu ...............................................

 

Załącznik nr 3

Obowiązki Władz Sejmiku Szkoły Podstawowej i Sejmiku Gimnazjum :

1. Zadania Władz Sejmiku:

 1. Współdziałanie ze społecznością szkolną.
 2. Systematyczne organizowanie zebrań.
 3. Dbanie o przepływ informacji na temat prac Sejmiku.
 4. Inicjowanie akcji i imprez sejmikowych.
 5. Dbanie o dobrą atmosferę pracy w Sejmiku.

 

2. Zadania Prezydenta Sejmiku i jego zastępcy :

 1. Reprezentowanie Sejmiku w czasie imprez i uroczystości szkolnych.
 2. Systematyczny i aktywny udział w zebraniach Sejmiku.
 3. Zwoływanie zebrań Sejmiku.
 4. Uzgadnianie bieżących zadań.
 5. Nawiązywanie współpracy z samorządami klasowymi i zachęcanie ich przedstawicieli do udziału w zebraniach Sejmiku Szkolnego.

3. Zadania pozostałych członków Sejmiku Szkolnego:

 1. Systematyczny i aktywny udział w zebraniach Sejmiku Szkolnego.
 2. Realizacja działań podejmowanych przez Sejmik Szkolny.
 3. Dbanie o przepływ informacji sejmikowych do wszystkich klas SP i Gimnazjum.

 

DO BIEGU ... GOTOWI ... WIOSNA!

      21 MARCA 2014 ROKU SAMORZĄD SP KL. 4-6 WRAZ Z NAUCZYCIELAMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZORGANIZOWAŁ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W   FORMIE WIOSENNYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH.

    

DO BIEGU ... GOTOWI ... WIOSNA!

      21 MARCA 2014 ROKU SAMORZĄD SP KL. 4-6 WRAZ Z NAUCZYCIELAMI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZORGANIZOWAŁ PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W   FORMIE WIOSENNYCH ZAWODÓW SPORTOWYCH.

    

Samorząd SP kl. 4-6 ogłasza dwa konkursy:

 

I. KONKURS KLASOWY NA NAJPIĘKNIEJ UDEKOROWANĄ CHOINKĘ

 

  Regulamin konkursu:

1. Do konkursu mogą przystąpić klasy 4- 6 SSP nr 4 im. W. Grabskiego STO.

2. Celem konkursu jest udekorowanie choinki w klasie.

3. Oceniane będą wrażenia ogólne, dobór ozdób choinkowych, oświetlenie drzewka.

4. Konkurs trwać będzie od 16-19.12.2013, a jego wyniki ogłoszone zostaną 19.12.2013.

5. Organizatorem konkursu jest Samorząd SP kl. 4-6.

6. W konkursie przewidziane są nagrody za zajęcie I, II, III miejsca.

7. W skład Komisji Konkursowej wejdą nauczyciele i uczniowie SSP nr 4 im. W. Grabskiego STO.

 

 

II. KONKURS NA SAMODZIELNIE WYKONANĄ OZDOBĘ CHOINKOWĄ

 

Regulamin konkursu:

1. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas 4-6 SSP nr 4 im. W. Grabskiego STO.

2. Celem konkursu jest wykonanie samodzielnie jednej ozdoby choinkowej: bombki, łańcucha,gwiazdy itp.

3. Oceniane będą następujące elementy: estetyka wykonania, pomysłowość, oryginalność, praktyczne zastosowanie, kolorystyka, materiał, z którego zostanie wykonana ozdoba.

4. Konkurs trwać będzie od 2.12.2013 do 17.12.2013, a jego wyniki ogłoszone zostaną 19.12.2013.

5. Prace konkursowe należy składać u opiekuna Samorządu SP kl. 4-6.

6. Organizatorem konkursu jest Samorząd SP kl. 4-6.

7. W konkursie przewidziane są drobne nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca.

8. W skład Komisji Konkursowej wejdą nauczyciele i uczniowie SSP nr 4 im. W. Grabskiego STO.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów z klas 4- 6 do wzięcia udziału w konkursach!!!

 

                                                                                      

 

 

    14 października 2013 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej członkowie Samorządu SP kl.4-6 zorganizowali dla uczniów , nauczycieli i pracowników szkoły słodki poczęstunek. Spotkanie odbyło się w sali rekreacyjnej. Rozpoczęło się od wysłuchania życzeń, które złożyła zebranym pani dyrektor Anna Jaskólska oraz zastępca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - Róża Gugała.

Tego dnia każdy mógł spróbować wielu pysznych smakołyków: babeczek, torcików, ciasteczek, wafelków, keksów, pierniczków, szarlotek i serników przygotowanych przez uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej.

 

 

   30 października 2013 r. odbyła się w naszej szkole pierwsza w tym roku szkolnym dyskoteka dla klas 4-6. Uczestniczyło w niej wielu uczniów, którzy wesoło bawili się przy dzwiękach porywającej muzyki.

   

                                                                               Samorząd SP kl. 4-6

 

Wyniki wyborów do władz Sejmiku Szkoły Podstawowej (klasy IV-VI) w roku szkolnym 2013/2014:

 

Prezydent - Jakub Jankiewicz

 

Zastępca Prezydenta - Róża Gugała

 

Sekretarz - Maciej Delert

 

Skarbnik - Mikołaj Skórzewski

 

Członkowie:

 

Jakub Tucharz

Michał Bugaj

Szymon Sadecki

Maciej Padarz

Michał Skipietrow

Maria Orzechowska

 

Opiekunem Sejmiku Szkoły Podstawowej dla klas IV-VI jest p. Katarzyna Chałupa.

 

 

 


 

Wyniki wyborów do władz Sejmiku Gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014:

 

Prezydent - Tomasz Żukowski

 

Zastępca Prezydenta - Wiktor Matyszkiewicz

 

Sekretarze:

 

Mateusz Giraudo

Olga Urbaniak

 

Członkowie:

 

Mieszko Sabo

Michalina Oleksiuk

Jan Uszko

Przemysław Soból

 

Informuję, że na kolejnym zebraniu Sejmiku Gimnazjum zostanie wybrany delegat do Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus.

Opiekunem Sejmiku Gimnazjum jest p.  Anna Kryńska.

 

 


 

Wyniki wyborów do władz Sejmiku Szkoły Podstawowej (klasy 0 - 3) w roku szkolnym 2013/2014:

 

Prezydent – Maja Grochowska

Zastępca Prezydenta – Wiktoria Kalara

Sekretarz – Agata Blachowska

  

Członkowie:

Sophie Encina

Zuzanna Sławek

Marek Niewiński

Aleksandra Sulejczak

Amelia Wysocka

Mikołaj Nowosielski

Piotr Pacuk

Jan Czyż

Izabella Czwórnóg

Aleksander Skrycki

Emilia Misiak

 

Opiekunem Sejmiku jest p. Edyta Golub – Trąbińska oraz p. Mariola Żmudzin

 

Sejmik Szkoły Podstawowej klasy 0 - 3 w roku szkolnym 2012/2013:

Prezydent -

Vice prezydet -

Sekretarz -

Członkowie:

 

 

Zapraszamy do współpracy z Sejmikiem!

Opiekun: Edyta Golub - Trąbińska, Mariola Żmudzin


Sejmik Szkoły Podstawowej klasy 4 - 6 w roku szkolnym 2012/2013:

Prezydent - Wiktor Dobruszek

Vice prezydet - Ignacy Pańczyk

 

Zapraszamy wszystkich SYMPATYKÓW Sejmiku do współpracy.

Opiekun - Anna Kryńska


Sejmik Gimnazjum w roku szkolnym 2012/2013:

Prezydent - Joanna Popiołek

Vice prezydent - Michalina Oleksiuk

 

Młodzieżowa Rada Dzielnicy

Joanna Popiołek

 

Zapraszamy do współpracy z Sejmikiem!

Opiekun - Sylwia Witek


sejmik.jpg