Najnowsze treści

Panel logowania

Konta zakłada administrator.

Jeśli chcesz mieć możliwość logowania i edycji treści kontaktuj się w tej sprawie z administracją szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 425 gości oraz 0 użytkowników.

W tym roku nasi uczniowie ponownie zdobyli tytuły Laureata i Finalisty w Mazowieckim Konkursie Lingwistycznym z Języka Angielskiego.
Dyplomy i nagrody odebrali od przewodniczącego rady dzielnicy Włochy oraz dyrekcji Gimnazjum Nr 113 z oddziałami dwujęzycznymi (organizatora konkursu).
Gratulujemy!

 

W finale I Warszawskiego Konkursu w Języku Angielskim Fun with Maths nasza uczennica Domika Lech (kl. 6B) zajęła III miejsce.

Gratulujemy!

 

Zespół Nauczycieli Języka Angielskiego i Paweł Jędrzejowski

 

W tegorocznej edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych nasze uczennice zdobyły aż dwa miejsca na podium:

 

I miejsce - Oliwia Grabowska kl. 6A,

III miejsce - Natalia Lewenko kl. 6B oraz

Wyróżnienie – Aleksandra Wardzyńska kl. 6B

 

Konkurs organizowany jest od kilku lat przez Dwujęzyczne Gimnazjum Nr 113 w Warszawie. Rokrocznie do pierwszego etapu przystępuje kilkuset uczniów z okolicznych dzielnic. Całości działań patronują: Burmistrz Dzielnicy Włochy oraz wydawnictwo językowe Pearson (dawniej Longman).

Gratulujemy!

 

Waldemar Baczyński, Katarzyna Bolesta-Siwek, Klaudia Piotrowska

 

W listopadzie przeprowadziliśmy etap szkolny Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego i Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Konkurs organizowany jest rokrocznie przez Gimnazjum Nr 113 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Warszawie. Dedykowany jest on gimnazjalistom i uczniom klas szóstych, do pierwszego etapu przystępuje kilkaset osób. W tegorocznej, siódmej edycji, reprezentować nas będą:
w kategorii klas szóstych:
Oliwia Grabowska z kl. 6a oraz Natalia Lewenko i Aleksandra Wardzyńska z kl. 6B
w kategorii gimnazjum:
Antoni Bednarski, Aleksander Jurecki i Aleksandra Poniatowska z kl. 3
Finał konkursu odbędzie się 3 grudnia o godz. 10:30 w budynku gimnazjum przy ul. Promienistej.
Trzymamy kciuki!

 

Waldemar Baczyński
Katarzyna Bolesta-Siwek
Klaudia Piotrowska

Szanowni Państwo!

 

W bieżącym roku szkolnym stworzyliśmy naszym uczniom możliwość przystąpienia do powszechnie uznawanych, międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na różnych poziomach. Dla klas V będzie to egzamin Movers (jeden z egzaminów YLE czyli Young Learners), na poziomie A1 wg kryteriów unijnych.

Poniższe informacje odnośnie egzaminu zaczerpnęłyśmy ze strony British Council.

 

DLACZEGO WARTO ZDAWAĆ YLE?

 • YLE obiektywnie i precyzyjnie oceniają umiejętności językowe uczniów.
 • YLE zachęcają do efektywnej nauki poprzez atrakcyjną, barwną formę.
 • YLE dają dzieciom poczucie sukcesu.
 • YLE pozwalają rodzicom i nauczycielom stwierdzić, w jakim stopniu dzieci opanowały język.
 • YLE zapewniają pozytywne pierwsze wrażenia związane z testem językowym.

 

KOMPONENTY EGZAMINU I CZAS TRWANIA

Słuchanie - 25 min

Czytanie/Pisanie - 30 min

Mówienie około 7 min.

Jakie są oceny i certyfikaty w testach YLE?

Dzieci, które wzięły udział we wszystkich 3 częściach egzaminu otrzymają świadectwa egzaminacyjne (certyfikaty) po upływie około 4 tygodni. Każda z trzech części testu jest oceniana osobno. Słuchowe i pisemne części testów YLE są sprawdzane w Cambridge, mówienie oceniane jest na miejscu przez wykwalifikowanych egzaminatorów. Maksymalna ocena z poszczególnych umiejętności to 5 tarcz,
W sumie zebrać można 15 tarcz. Zakłada się, że dzieci, które uzyskały łącznie co najmniej 10 tarcz i nie mniej niż 3 z każdej części, mogą przygotowywać się do następnego poziomu egzaminu.

Co potrafi dziecko na POZIOMIE YLE MOVERS?

POZIOMY RADY EUROPY

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy stworzony został w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych europejczyków, którzy uczą się danego języka. Poniżej zamieszczamy porównanie egzaminu YLE ze skalą Poziomów Rady Europy.

Szczegółowy opis

A1

Poziom podstawowy

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia oraz bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawić siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

 

W trakcie zajęć, poza realizacją programu, przygotowywałyśmy dzieci również do tego egzaminu. Pierwsza diagnoza przeprowadzona została przez nas pod koniec klasy IV, dwie kolejne w bieżącym roku szkolnym. Zachęcamy Państwa do przeczytania informacji w dzienniczkach elektronicznych (w najbliższych dniach) z indywidualnymi rekomendacjami do egzaminu.

 

Klaudia Piotrowska

Katarzyna Bolesta-Siwek

Miło nam poinformować, że do finału konkursu zorganizowanego przez warszawskie Gimnazjum Nr 113 zaproszona jest (poza gimnazjalistami) również trójka uczniów z klasy szóstej, która uzyskała najlepsze wyniki na etapie szkolnym.

W tej kategorii reprezentować nas będą: Michalina Oleksiuk, Aleksandra Poniatowska i Karolina Wegner. Dziewczynki zmierzą się z szóstoklasistami z kilkudziesięciu okolicznych szkół.

Trzymamy kciuki!

                                                Zespół nauczycieli języka angielskiego

Szanowni Państwo!

W bieżącym roku szkolnym stworzyliśmy naszym uczniom możliwość przystąpienia do powszechnie uznawanych, międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego na różnych poziomach. Dla klas II Gimnazjum będzie to egzamin PET czyli Preliminary English Test na poziomie B1 wg kryteriów unijnych.

Poniższe informacje odnośnie egzaminu zaczerpnęłyśmy ze strony British Council.

Uwaga – forma egzaminu FOR SCHOOLS oznacza jedynie dostosowanie treści i materiałów obrazkowych do kręgu wiedzy i zainteresowań młodzieży. Nie zmienia to poziomu egzaminu.

KET for Schools (Cambridge English: Key for Schools), PET for Schools (Cambridge English: Preliminary for Schools) i FCE for Schools (Cambridge English: First for Schools) to międzynarodowe egzaminy polecane dla młodzieży w wieku 11-17 lat. Zagadnienia i ujęcie tematów są dopasowane do zainteresowań i doświadczeń tej grupy wiekowej a wydawane certyfikaty nie różnią się od certyfikatów w wersji klasycznej (KET, PET, FCE) na tym samym poziomie i uznawane są przez te same instytucje.

 • PET for Schools potwierdza znajomość angielskiego na poziomie średniozaawansowanym niższym (B1 na skali Rady Europy).

DLACZEGO WARTO ZDAWAĆ PET FOR SCHOOLS?

 • PET for Schools są specjalnie dostosowane do zainteresowań uczniów. To zwiększa ich motywację do uczenia się języka angielskiego.
 • PET for Schools wykorzystują znajome uczniom tematy i sytuacje. Daje to młodzieży większą pewność siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
 • PET for Schools umożliwiają rodzicom i nauczycielom wiarygodną i precyzyjną ocenę tego, w jakim stopniu dzieci opanowały język angielski.
 • PET for Schools mobilizują dzieci do osiągania kolejnych kwalifikacji językowych.
 • PET for Schools dają uczniom przewagę w zdobywaniu dobrego wykształcenia.

JAK WYGLĄDAJĄ EGZAMINY DLA MŁODZIEŻY?

  

Nazwa egzaminu 

Części 

Czytanie i pisanie 
PET for Schools
około 400 godzin nauki
Poziom średniozaawansowany niższy B1 

Czytanie i Pisanie
Rozumienie ze słuchu
Mówienie 

1 godz. 30 min
ok. 30 min
12 min 
  

  

  

JAK OCENIANE SĄ EGZAMINY DLA MŁODZIEŻY?

  

  

Aby zdać egzaminy PET for Schools należy uzyskać co najmniej 70% wszystkich punktów. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 100.

Ocena 

% wszystkich punktów 

Pass with Merit

85 - 100 %

Pass

70 – 84 %

Council of Europe Level A2*

45 – 69 %

Fail

< 44 %

* Zdający egzaminy PET for Schools, którzy zdobędą liczbę punktów świadczącą o znajomości języka o jeden poziom niżej według skali poziomów Rady Europy niż poziom egzaminu, do którego przystępowali, także otrzymają certyfikat. W miejscu oceny pojawi się następująca informacja: Council of Europe Level A2.

Ocena

% wszystkich punktów

A

80 - 100 %

B

75 - 79 %

C

60 - 74 %

D

55 - 59 %

E

< 54 %

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy stworzony został w celu ustalenia jednolitych kryteriów oceny znajomości języka i umiejętności językowych europejczyków, którzy uczą się danego języka. Poniżej zamieszczamy porównanie egzaminu YLE ze skalą Poziomów Rady Europy.


Szczegółowy opis

B1

Poziom samodzielności

Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie znaczenia głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego, itd. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą się zdarzyć w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem. Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują. Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając swoje opinie i plany.

W trakcie tegorocznych zajęć, poza realizacją programu, przygotowywałyśmy dzieci również do tego egzaminu. Pierwsza diagnoza przeprowadzona została przez nas na początku roku szkolnego, kolejna w ubiegłym tygodniu. Zbadałyśmy obszary wszystkich sprawności językowych: Czytanie i Pisanie, Słuchanie, Gramatyka (Use of English) oraz Mówienie. Przy ocenie ostatniego Speakingu pomagał nam native speaker, wolontariusz z Autralii, Massimo.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości przystąpienia dzieci do egzaminu PET w maju br. Jeśli zbierze się grupa minimum 10 osób egzamin zostanie przeprowadzony na terenie szkoły. Zapisy i wpłaty przyjmujemy do końca marca.

Ponadto, dla osób pragnących przystąpić do egzaminu FC pod koniec klasy III jest to dobra okazja to oswojenia się z procedurami i sytuacjami egzaminacyjnymi.

Zachęcamy Państwa do przeczytania informacji w dzienniczkach elektronicznych z indywidualnymi rekomendacjami do egzaminu.

Klaudia Piotrowska

Anna Głuszczak

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie,

zapraszam do zapoznania się z niepełną listą placówek uznających w naszym kraju egzamin FCE. Chociaż moment rozpoczęcia pracy jeszcze daleko przed naszymi uczniami, polecam uwadze zdanie: "Top international companies such as Volvo, KPMG, Siemens, Shell, Roche & PricewaterhouseCoopers all have employees who have taken the FCE exam".

Informacje i cytat zaczerpnęłam ze strony www.cambridgeesol.com

Klaudia Piotrowska

 

Organisation  

Type*    FCE  

  

 

2Si, Sieciowe Systemy Informacyjne SA   CO FCE  

ALSTOM Power Sp. z o.o.   CO   FCE  

ASM Centrum Badan i Analiz Rynku   CO   FCE  

Adidas Poland Sp. z o.o.   CO   FCE  

Advanced Digital Broadcast Polska Sp. z o.o (ADB)   CO   FCE  

Agencja Konsultingowo-Audytorska i Rachunkowosci (AKAR)   CO   FCE  

Agencja Posrednictwa Pracy Wakat   CO   FCE  

Alcon Polska Sp. z o.o.   CO   FCE  

Amplico Life   CO   FCE  

Anwil SA   CO   FCE  

Apator   CO   FCE  

Astroman Centrum Badan Interdyscyplinarnych   CO   FCE  

B.P.S. Consultants Poland Ltd   CO   FCE  

BASF Polska Sp. z o.o.   CO   FCE  

Bank Millennium S.A.   CO   FCE  

Biuro Doradztwa Personalnego Personnel Sp. z o.o.   CO   FCE  

Cadbury Wedel Sp. z o.o.   CO   FCE  

Carlsberg Okocim SA   CO   FCE  

Carrywater Consulting sp. z o.o.   CO   FCE  

Centralny Osrodek Informatyki Górnictwa SA   CO   FCE  

Centrum EMAG   CO   FCE  

CityProf Sp. z o.o.   CO   FCE  

Clifford Chance   CO   FCE  

Coca-Cola Beverages   CO   FCE  

DELVE Sp. z o.o.   CO   FCE  

DS Consulting Sp. z o.o. (DSC)   CO   FCE  

DTK Computer-Polska Sp. z o.o.   CO   FCE  

Delfia SA   CO   FCE  

Delphi Corporation   CO   FCE  

EMPiK Sp. z o.o.   CO   FCE  

Ecolab   CO   FCE  

Efekt   CO   FCE  

Electronic Data Systems Corporation   CO   FCE  

Emax SA   CO   FCE  

Filkar Sp. z o.o. (National Car Rental)   CO   FCE  

GCI Warszawa   CO   FCE  

Geofizyka Torun Sp. z o.o.   CO   FCE  

Grupa Powen-Wafapomp S.A.   CO   FCE  

Górazdze Cement SA   CO   FCE  

Helical Poland Sp. z o.o.   CO   FCE  

Hewlett-Packard (HP)   CO   FCE  

Hochland Polska Sp. z o.o.   CO   FCE  

Hotel Polski Pod Bialym Orlem   CO   FCE  

Hotel Poznan   CO   FCE  

Instytut Zarzadzania   CO   FCE  

KPMG Polska Sp. z o.o.   CO   FCE  

Kancelaria Radcy Prawnego   CO   FCE  

Kapsch Telecom Sp. z o.o.   CO   FCE  

Kir SA   CO   FCE  

Kolekcji Mebli Klose   CO   FCE  

Kompania Piwowarska SA   CO   FCE  

Kujawska Fabryka Manometrów SA (KFM)   CO   FCE  

Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Sp. z o.o.   CO   FCE  

Lantmannen Unibake Poland Sp. z o.o.   CO   FCE  

Lotos Consulting   CO   FCE  

Lubzel Dystrybucja. Sp. z o.o.   CO   FCE  

MediaRel   CO   FCE  

Mediacom Warszawa   CO   FCE  

Michelin   CO   FCE  

Misjonarze Afryki - Ojcowie Biali   CO   FCE  

NAVI Sp. z o.o. (Ltd)   CO   FCE  

NSK Iskra SA   CO   FCE  

Narodowy Bank Polski (NBP)   CO   FCE  

Nexus Consultants   CO   FCE  

Nissan Poland Ltd Sp. z o.o.   CO   FCE  

Notio Personnel Progress Assistance   CO   FCE  

Orbis Hotel Europejski   CO   FCE  

Osrodek Badania Opinii Publicznej (OBOP)   CO   FCE  

PCC Rail Coaltran Sp. z o.o.   CO   FCE  

PPH Optomer   CO   FCE  

PTE "Dom" SA   CO   FCE  

Philips Polska Sp. z o.o.   CO   FCE  

Pilkington AGR Polska Sp. z o.o.   CO   FCE  

Polish Travel Quo Vadis Ltd   CO   FCE  

Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o.   CO   FCE  

Powszechny Bank Kredytowy SA   CO   FCE  

Profi Sp. z o.o.   CO   FCE  

Progress Software Sp. z o.o.   CO   FCE  

Publicis Sp. z o.o.   CO   FCE  

Roche   CO   FCE  

Rzeszowski Bank Regionalny SA   CO   FCE  

Sabre Holdings Polska   CO   FCE  

Saint-Gobain Abrasives   CO   FCE  

Salans   CO   FCE  

Sandvik Polska Sp. z o.o.   CO   FCE  

Siemens Sp. z o.o.   CO   FCE  

SigmaKalon Deco Polska Sp z o.o.   CO   FCE  

Slovnaft   CO   FCE  

Solution   CO   FCE  

Spólke Inzynierów SIM   CO   FCE  

TRW Steering Systems Sp. z o.o.   CO   FCE  

Tau Agencja Turystyczna   CO   FCE  

Telekomunikacja Polska (TP) SA   CO   FCE  

Unisys   CO   FCE  

Vector   CO   FCE  

Velux Polska Sp. z o.o.   CO   FCE  

WSK PZL-Rzeszów SA   CO   FCE  

Zurich Solidarni PTE SA   CO   FCE  

i3 Poland   CO   FCE  

British Council   Govt   FCE  

Krakow Municipal Authority, Poland   Govt   FCE  

Polish Civil Service   Govt   FCE  

Academia Medyczna Wroclaw   HF   FCE  

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica w Krakowie   HF   FCE  

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte   HF   FCE  

Akademia Medyczna w Bialymstoku   HF   FCE  

Akademia Morska w Gdyni   HF   FCE  

Akademia Muzyczna w Krakowie   HF   FCE  

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie   HF   FCE  

Akademia Rolnicza im. Hugona Kollataja   HF   FCE  

Akademia Rolnicza w Szczecinie   HF   FCE  

Akademia Rolnicza we Wroclawiu   HF   FCE  

Akademia Swietokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach   HF   FCE  

Akademia Sztuk Pieknych Warszawa   HF   FCE  

Akademia Sztuk Pieknych w Warszawie   HF   FCE  

Akademia Sztuk Pieknych we Wroclawiu   HF   FCE  

Akademia Wychowania Fizycznego Krakow   HF   FCE  

Akademia Wychowania Fizycznego Wroclaw   HF   FCE  

Akademia Wychowania Fizycznego w Wroclawiu   HF   FCE  

Ateneum - Szkola Wyzsza   HF   FCE  

Ateneum Szkola Wyzsza Gdansk   HF   FCE  

Bielska Wyzsza Szkola Biznesu i Informatyki im. J.Tyszkiewicza   HF   FCE  

Bydgoska Szkola Wyzsza (Wyzsza Szkola Informatyki i Przedsiebiorczosci)   HF   FCE  

Dolnoslaska Szkola Wyzsza Edukacji TWP   HF   FCE  

Dolnoslaska Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Techniki w Polkowicach   HF   FCE  

Elblaska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna   HF   FCE  

Górnoslaska Wyzsza Szkola Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda   HF   FCE  

Jagiellonian University in Kraków, Centre for European Studies   HF   FCE  

Jagiellonian University in Kraków, Jagiellonian Language Centre   HF   FCE  

Jagiellonian University in Kraków, Psychology Institute   HF   FCE  

Kolegium Nauczycielskie im. Grzegorza Piramowicza we Wroclawiu   HF   FCE  

Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu   HF   FCE  

Krakowska Wyzsza Szkola Promocji Zdrowia   HF   FCE  

Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza w Bydgoszczy   HF   FCE  

Luzycka Wyzsza Szkola Humanistyczna w Zarach   HF   FCE  

Malopolska Szkola Wyzsza w Brzesku   HF   FCE  

Medical University of Lódz   HF   FCE  

NKJO Bytom   HF   FCE  

NKJO Chelm   HF   FCE  

NKJO Chojnice   HF   FCE  

NKJO Chrzanów   HF   FCE  

NKJO Elblag   HF   FCE  

NKJO Olsztyn   HF   FCE  

NKJO Promar International   HF   FCE  

NKJO Promar Rzeszow   HF   FCE  

NKJO Regent College   HF   FCE  

NKJO Sandomierz   HF   FCE  

NKJO Sanok   HF   FCE  

NKJO TWP   HF   FCE  

NKJO Torun   HF   FCE  

NKJO Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Krakowie   HF   FCE  

NKJO Wolnego Stowarzyszenia Edukacyjnego Regionu Opolskiego   HF   FCE  

NKJO Wroclaw   HF   FCE  

NKJO w Chojnicach   HF   FCE  

NKJO w Lomzy   HF   FCE  

NKJO w Lublinie   HF   FCE  

NKJO w Ostrowcu Swietokrzyskim   HF   FCE  

Olsztynska Szkola Wyzsza im. Józefa Rusieckiego   HF   FCE  

PNKJO "The Top" w Bielsku - Bialej   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Teatralna Krakow   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Elblag   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Gniezno   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Gorzow Wlk   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Krosno   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Raciborz   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Skierniewice   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Tarnow   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Wloclawek   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Chelmie   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Elblagu   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Koninie   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Krosnie   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Nowym Saczu   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Sanoku   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Tarnowie   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa we Wloclawku   HF   FCE  

Panstwowa Wyzsza Szkola im.Jana PawlaII Biala Podlaska   HF   FCE  

Panswtowa Wyzsza Szkola Zawodowa Suwalki   HF   FCE  

Podhalanska Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Nowy Targ   HF   FCE  

Politechnika Bialostocka   HF   FCE  

Politechnika Czestochowska   HF   FCE  

Politechnika Krakowska   HF   FCE  

Politechnika Lodzka   HF   FCE  

Politechnika Opolska   HF   FCE  

Politechnika Rzeszowska   HF   FCE  

Politechnika Slaska Katowice   HF   FCE  

Politechnika Warszawska   HF   FCE  

Pomorska Akademia Pedagogiczna w Slupsku   HF   FCE  

Pomorska Wyzsza Szkola Humanistyczna (Instytut Pedagogiczny)   HF   FCE  

Prywatna Wyzsza Szkola Businessu Administracji i Technik Komputerowych Warszawa   HF   FCE  

Prywatna Wyzsza Szkola Businessu i Administracji   HF   FCE  

Prywatna Wyzsza Szkola Ochrony Srodowiska w Radomiu   HF   FCE  

Prywatna Wyzsza Szkola Zawodowa w Gizycku   HF   FCE  

Slaska Wyzsza Szkola Informatyczno-Medyczna Chorzow   HF   FCE  

Spoleczna Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Zarzadzania   HF   FCE  

Szkola Glowna Gospodarstwa Wiejskiego   HF   FCE  

Szkola Glówna Handlowa w Warszawie   HF   FCE  

Szkola Wyzsza Psychologii Spolecznej   HF   FCE  

Szkola Wyzsza im. Bogdana Janskiego   HF   FCE  

Szkola Wyzsza im. Pawla Wlodkowicza   HF   FCE  

Uczelnia Zawodowa Zaglebia Miedziowego w Lubinie   HF   FCE  

University of Szczecin   HF   FCE  

Uniwersytet Bialostocki   HF   FCE  

Uniwersytet Gdanski   HF   FCE  

Uniwersytet Jagiellonski Krakow   HF   FCE  

Uniwersytet Kardynala Stefana Wyszynskiego w Warszawie   HF   FCE  

Uniwersytet Lódzki   HF   FCE  

Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej   HF   FCE  

Uniwersytet Marii-Curie Skolodowskiej Lublin   HF   FCE  

Uniwersytet Opolski   HF   FCE  

Uniwersytet Pedagogiczny im.KEN Krakow   HF   FCE  

Uniwersytet Przyrodniczy Lublin   HF   FCE  

Uniwersytet Przyrodniczy Wroclaw   HF   FCE  

Uniwersytet Rzeszowski   HF   FCE  

Uniwersytet Slaski Katowice   HF   FCE  

Uniwersytet Slaski w Katowicach   HF   FCE  

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz   HF   FCE  

Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie   HF   FCE  

Uniwersytet Warszawski   HF   FCE  

Uniwersytet Wroclawski   HF   FCE  

Wielkopolska Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna   HF   FCE  

Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa   HF   FCE  

Wroclaw Medical University   HF   FCE  

Wroclaw University of Technology   HF   FCE  

Wszechnica Swietokrzyska   HF   FCE  

Wyzsza Inzynierska Szkola Bezpieczenstwa i Organizacji Pracy Radom   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Administracji Bielsko-Biala   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Administracji Publicznej Szczecin   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Administracji Publicznej im. Stanislawa Staszica w Bialymstoku   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Administracji w Bielsku-Bialej   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Agrobiznesu w Lomzy   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Bankowa Poznan   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Bankowa Poznan (dept in Chorzow)   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Bankowa Torun   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Bankowa w Gdansku   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Bankowa w Poznaniu   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Bankowa w Toruniu   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Biznesu i Przedsiebiorczosci Ostrowiec Swietokrzyski   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Biznesu w Dabrowie Górniczej   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Biznesu w Gorzowie Wlkp   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Edukacji i Terapii Poznan   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Ekologii i Zarzadzania w Warszawie   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Ekonomiczna Stalowa Wola   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Turystyczna Szczecin   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Ekonomiczno-Turystyczna w Szczecinie   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Ekonomii i Administracji im. Prof. Edwarda Lipinskiego   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Ekonomii i Informatyki w Krakowie   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Filologiczna we Wroclawiu   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Finansów i Zarzadzania Siedlce   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Gospodarki Krajowej w Kutnie   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Gospodarowania Nieruchomosciami w Warszawie   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Handlowa Kielce   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Handlowa Piotrkow Tryb   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Handlu i Prawa Warszawa   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Handlu i Prawa im. Ryszarda Lazarskiego   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Handlu i Rachunkowosci w Poznaniu   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Hotelarstwa i Turystyki w Czestochowie   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Hotelarstwa i Turystyki w Jasle   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna Pabianice   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Humanistyczno-Przyrodnicza. Studium Generale Sandomiriense   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Informatyki Stosowanej i Zarzadzania WIT pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Bielsku-Bialej   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania w Przemyslu   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Jezyków Obcych "Avans"   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Lingwistyczna Czestochowa   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Lingwistyczna w Czestochowie   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Menedzerska SIG   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych i Technicznych Radom   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Padagogiczna   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Pedagogiczna ZNP   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Pedagogiki i Administracji Poznan   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Policji Szczytno   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Przedsiebiorczosci i Administracji w Lublinie   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Turystyki i Jezykow obcych   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Umiejetnosci Spolecznych   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Zarzadzania Gospodarka Regionalna i Turystyka   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochrona Pracy Katowice   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Zarzadzania Ochrona Pracy w Katowicach   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Zarzadzania Srodowiskiem w Tucholi   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Zarzadzania i Marketingu w Sochaczewie   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Zarzadzania i Marketingu w Sosnowcu   HF   FCE  

Wyzsza Szkola Zdrowia, Urody i Edukacji Poznan   HF   FCE  

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Szczecin   HF   FCE  

Zespól Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie   HF   FCE  

Ministry of National Education   MN   FCE  

Emmerson   PB   FCE  

*CO: Corporate, Govt: Government Bodies, HF: Higher/Further Education, MN: Ministerial, PB: Professional Bodies, PS: Public Service

Szanowni Państwo!

11 stycznia kończy się termin rejestracji kandydatów do egzaminu First Certificate in English. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej przez nas diagnozy oraz dalsze postępy i pracę w ciągu tego semestru, rekomendujemy i zachęcamy do przystąpienia do egzaminu osoby, które osiągnęły wymagany poziom językowy (ok. 8 uczniów w klasie 3 Gimnazjum).

Kandydaci otrzymali od nas praktyczny przewodnik dotyczący rejestracji, procedur i samego egzaminu. Wszystkie informacje dostępne są również na stronie www.britishcouncil.pl w zakładce Egzaminy.

UWAGA – rejestracji dokonują rodzice on-line. Koszt egzaminu wynosi 515 zł.

Terminy: Reading, Use of English, Listening – 12 marca 2011 r., Speaking – pomiędzy 25 lutego a 13 marca br.

 

Katarzyna Bolesta-Siwek

Klaudia Piotrowska

 

Strona 1 z 3