Najnowsze treści

Panel logowania

Konta zakłada administrator.

Jeśli chcesz mieć możliwość logowania i edycji treści kontaktuj się w tej sprawie z administracją szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.

Zestawienie wydatków z 1%

operacja wpływy wydatki saldo
Darowizny 1 % 2009/2010r 28 869,13 zł 28 869,13 zł
Stół do pingponga 5 891,70 zł 22 977,43 zł
Bramki na boisko szkolne 4 960,00 zł 18 017,43 zł
Pianino 5 600,00 zł 12 417,43 zł
Tablica multimedialna 7 999,00 zł 4 418,43 zł
Darowizny 1% 2010/2011r 21 268,10 zł 25 686,53 zł
Darowizny 1 % 2011/2012r 20 062,80 zł 45 749,33 zł
Darowizny1% 2012/2013r 20 945,60 zł 66 694,93 zł
Mikrofony 6 szt. 2 402,19 zł 64 292,74 zł
Zestawy interaktywne 37 840,98 zł 26 451,06 zł
Wymiana nawierzchni boiska 5 092,20 zł 21 359,56 zł
Tablica interaktywna 3 500,00 zł 17 859,56 zł
Tablica interaktywna 3 500,00 zł 14 359,56 zł
Projektor Optima 3 400,00 zł 10 959,56 zł
Projektor Optima 3 400,00 zł 7 559,56 zł
Projektor Epson 4 980,27 zł 2 579,29 zł
Akcesoria do projektorów   2 423,64 zł 155,65 zł
ogółem 91 145,63 zł 90 989,98 zł 155,65 zł

Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 11 lutego 2015 r.

Zarząd:
Małgorzata Frączek Oleksiuk
Paweł Motyczyński
Grzegorz Palmowski
Joanna Sosnowska
Katarzyna Wojtasik
Oles Yakymiv

Dyrektor:
Anna Jaskólska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- 1,5 h
Maciej Tomaszewski

Nauczyciel
p. Elżbieta Stecura-0,5h

Przyjęta agenda:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.  
 2. Rozliczenie otwartych spraw i zadań z poprzednich posiedzeń oraz bieżącej korespondencji  
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań postawionych przez Zarząd – prezentacja przez Dyrektor szkoły (I semestr)  
 4. Kółka – przedstawienie przez Dyrektor szkoły biznes planu (samobilansowanie)  
 5. Dodatkowe powierzchnie – omówienie biznes planu przygotowanego przez Dyrekcję 
 6. Strategia pracy Zarządu oraz finalizacja podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu  
 7. Rekrutacja na rok szk. 2014/15
 8. Decyzja Zarządu (w formie uchwały) w sprawie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła – uzupełnienie składu Zarządu  
 9. Kwestie do sfinalizowania z firmą HR Service  
 10. Sprawy różne

Ad. 1

Zarząd przyjął protokół z dnia 17.12.2014 i 14.01.2015 roku.

Ad.2

a) Rozliczenie zadań przydzielonych dnia 14.01.2015

1.
Zadanie: sprawdzenie statusu ubezpieczenia budynku na ul. Traktorzystów 16
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: do następnego spotkania Zarządu 11.02

obecny status: zrealizowano

2.
Zadanie:
Zmiany w umowie edukacyjnej . Zmiana treści w w/w wymaganych dokumentach, wypracowanie tekstu ujednoliconego, opracowanie dokumentu i przesłanie Zarządowi szkoły
Osoba odpowiedzialna: pani dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 25.02.2015

obecny status: otwarty

3.
Zadanie:
przygotowanie (wyliczenie) średniej podwyżki płacy zasadniczej nauczycielskiej na rok 2014-2015.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 11 lutego 2015 r.

obecny status: zrealizowano

4.
Zadanie:
Analiza podstawy % aktualizacji wynagrodzenia.
Osoba odpowiedzialna: Zarząd
Termin: 11 lutego 2015 r.

obecny status: zrealizowano

5.
Zadanie:
przygotowanie biznes planu (samobilansowania się kółek), tj. zestawienie kółek oraz propozycje opłat za kółka na przyszły rok.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 11 lutego 2015 r.nie zrealizowano
Ze względu na brak danych ze strony p. Dyrektor Zarząd zdecydował o przełożeniu dyskusji.
Termin realizacji: 25.03.2015

obecny status: otwarty

6.
Zadanie
: Spisanie procedury dot. przyznawania nagród; weryfikacja regulaminu płac
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 31.03 2015 r.

obecny status: otwarty

b) Zarząd podjął uchwałę nr 2/2015 o aktualizacji wynagrodzenia pani dyrektor Anny Jaskólskiej, biorąc pod uwagę m.in. wskaźnik inflacji za ostatnie 3 lata, uwzględniając fakt braku aktualizacji pensji dyrektor za w/w okres. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 roku.

c) P. Dyrektor zrelacjonowała wizytę u Burmistrz Dzielnicy Ursus- pani Urszuli Kierzkowskiej, Burmistrz podzieliła się informacją o uchwalonym planie zagospodarowania dzielnicy.
Zarząd postanowił o wznowieniu rozmów z firmą Celtic. Zarząd widzi potrzebę wznowienia kontaktów z firmą Celtic ze względu na zmianę sytuacji prawnej.
Zadanie: umówienie spotkania przedstawicieli Zarządu: p. Palmowskiego, p. Motyczyńskiego,
p. Sosnowskiej oraz p. Dyrektor Jaskólskiej z przedstawicielami Celticu
Osoba odpowiedzialna: p. Joanna Sosnowska
Termin: luty 2015

Ad. 3

W dniu 10 lutego Pani Dyrektor Jaskólska przesłała Zarządowi przy pomocy poczty elektronicznej następujące sprawozdania:
1. z działalności szkoły w I semestrze 2014/2015
2. z realizacji zadań i celów dyrektora szkoły.
3.sprawozdanie dyrektora szkoły z zadań określonych przez przepisy prawa (UoSO, KN)

Zarząd nie był w stanie ustosunkować się do w/w dokumentów podczas spotkania, ze względu na zbyt krótki termin otrzymania sprawozdań przed posiedzeniem od p. dyrektor Jaskólskiej. Odbyła się wstępna dyskusja, pełna analiza odbędzie się podczas następnego spotkania Zarządu.
Dyrektor uzupełni brakujące informacje w w/w dokumentach do dnia 25 lutego i prześle Zarządowi zaktualizowaną wersję.

Wstępna analiza:
Przedstawienie przez p. Dyrektor strategii działania- utworzenie liceum.


Zadanie: przygotowanie i przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rodziców uczniów klas gimnazjum
Osoba odpowiedzialna: p. dyrektor Anna Jaskólska
Termin: koniec marca 2015 roku

Ad.4.

Ze względu na brak danych od p.Dyrektor temat został przesunięty na następne posiedzenie Zarządu.

Ad.5

Zadanie: przygotowanie projektu architektonicznego/ planu zagospodarowania dodatkowych przestrzeni oraz kosztorysu adaptacji w/w powierzchni, wysłanie Zarządowi
Osoba odpowiedzialna: p. dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 15.03.2015 r.

W kwietniu zarząd podejmuje decyzję, ewentualny remont w kolejnych miesiącach.

Ad.6
Temat przełożony na następne spotkanie Zarządu.

Ad.7

Frekwencja na zajęciach podczas Igraszek jest mniejsza niż w zeszłym roku. Propozycja p. Stecury: w dodatkowych powierzchniach stworzyć tzw. strefę sześciolatka: oddzielić świetlicę dla sześciolatków; Propozycje mini-wakacji dla klas 0-3.

 1. Zarząd 25 SKT STO podjął uchwałę nr 3/2015 o utworzeniu w roku szkolnym 2015/2016 dwóch klasy „0” pod warunkiem wpłacenia wpisowego przez minimum 12 uczniów w każdej klasie. W przypadku braku wymaganej liczby uczniów w klasach „0”, wpisowe zostanie zwrócone. Dyrektor szkoły rozważy utworzenie trzeciej klasy pierwszej.

W przypadku niskiego zainteresowania klasami 0, Zarząd rozważy utworzenie trzeciej klasy 1.

 1. Zarząd 25 SKT STO podjął uchwałę nr 4/2015 o utworzeniu w roku szkolnym 2015/2016 dwóch klas „1” gimnazjum pod warunkiem wpłacenia wpisowego przez minimum 12 uczniów w każdej klasie.

Ad.8

Zarząd postanowił o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 25 SKT STO. Termin ustali na następnym posiedzeniu i przyjmie pełną terśc w formie uchwały.

Ad.9

Realizacja przeniesiona na następne posiedzenie.

Ad.10

Zadanie: przygotowanie propozycji wydatkowania 1%
Osoba odpowiedzialna: p. dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 9.03.2015 r.

 1. Zarząd postulował o ustalenie stałego miejsca pracy dyrektora: budynek szkoły przy ul.Traktorzystów lub budynek szkoły przy ul.Dzieci Warszawy. Zarząd zasugerował stałą i niezależną obecność dyrektora i wicedyrektora w każdej ze szkół.
  Dyrektor przedstawi propozycję reorganizacji na następnym posiedzeniu zarządu- 9.03.2015 r.

Zarząd zwrócił się z prośbą o przedstawienie grafiku dyżurów dyrektora i wicedyrektora w obu budynkach szkoły.

SPOTKANIE Z PRZEWODNICĄCYM KOMISJI REWIZYJNEJ p. Maciejem Tomaszewskim

 1. Umowa edukacyjna wiąże się wprowadzeniem zmian w statucie.
 2. Uwagi na temat dołączania załączników do uchwał- Zarząd zastosuje się do uwag KR
 3. HR serwis- uwagi do umowy
 4. KR sugeruje Walne, by wykorzystać możliwość spotkania członków Koła także do dyskusji na temat funkcjonowania szkoły

Następne posiedzenie Zarządu ustalono na 9.03.2015

Protokół sporządził sekretarz Zarządu 25 SKT STO- Małgorzata Frączek Oleksiuk

Zarząd:
Paweł Motyczyński
Grzegorz Palmowski
Joanna Sosnowska

Katarzyna Wojtasik
Oles Yakymiv

Dyrektor:
Anna Jaskólska

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:
Maciej Tomaszewski

Agenda spotkania:

 1. Rozliczenie otwartych spraw, zadań i dokumentacji z poprzednich posiedzeń oraz bieżącej korespondencji (Dyrekcja i Zarząd)
 2. Wystąpienie przedstawicieli Komisji Rewizyjnej
 3. Budżet szkoły – omówienie kolejnej wersji od Dyrekcji i przyjęcie przez Zarząd
 4. Strategia pracy Zarządu oraz uzgodnienie podziału zadań pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu
 5. Omówienie i decyzja Zarządu (w formie uchwały) w sprawie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła – uzupełnienie składu Zarządu
 6. Sfinalizowanie współpracy z firmą HR Service

 

Ad. 1. Rozliczenie otwartych spraw, zadań i dokumentacji z poprzednich posiedzeń oraz bieżącej korespondencji (Dyrekcja i Zarząd)

 

 1. Sprawozdanie z projektu „Radosna Szkoła”

Zarząd podpisał sprawozdanie z projektu “Radosna Szkoła” Zarząd jednocześnie wysłuchał podsumowania przez Panią Dyrektor szkoły, Annę Jaskólską, która podkreśliła, że projekt zakończył się sukcesem i że otrzymane środki przyczyniły się do poprawy wyposażenia świetlicy dla uczniów naszej szkoły.

2. Ubezpieczenie budynku na ul. Traktorzystów

Omawiano status ubezpieczenia budynku na ul. Traktorzystów.

Zadanie: sprawdzenie statusu ubezpieczenia budynku na ul. Traktorzystów 16
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: do następnego spotkania Zarządu 11.02

3. Sprawy administracyjno-organizacyjne

Zarząd podjął decyzję o przyznaniu Pani Dyrektor urlopu na okres ferii, tj.9.01-30.01.2015

Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o reprezentację Zarządu w dniu 23 lub 24 marca 2015 r.
– na uroczystej kolacji związanej z pobytem gości z zagranicznych szkół biorących udział
w projekcie Comenius. Zarząd pozytywnie ustosunkował się do prośby i zobowiązał do odpowiedniej reprezentacji w wymaganych terminie.

 

Ad.2. Wystąpienie przedstawicieli Komisji Rewizyjnej

1. Zmiany w umowie edukacyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- pan Maciej Tomaszewski przedstawił propozycję dokonania analizy oraz wypracowania zmian w dokumentacji szkoły w wyniku zmian w przepisach dotyczących umowy edukacyjnej,

Zarząd przyjął propozycję powołania zespołu roboczego w tym celu, zwłaszcza w opracowaniu zmian w statucie i regulaminie szkoły oraz dokumentach powiązanych (w tym umowach z rodzicami). Zmiany mogą obejmować zapisy dotyczące miedzy innymi obowiązku zwrotu przez szkołę opłaty wpisowej lub jej części dokonywanej przez rodziców. W skład zespołu roboczego wejdą: Pani Dyrektor, członek Zarządu Pan Oles Yakimyv oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan MaciejTomaszewski.

Zadanie: Zmiana treści w w/w wymaganych dokumentach, wypracowanie tekstu ujednoliconego.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 5.03.2015

Ad. 3. Budżet szkoły – omówienie kolejnej wersji od Dyrekcji i przyjęcie przez Zarząd

Zarząd omówił szczegółowo ostateczną propozycję Dyrekcji budżetu szkoły na rok 2014-2015. Projekt ten był poprzedzony wnikliwą analizą przedstawicieli Zarządu kluczowych pozycji przychodów i kosztów, zarówno w stosunku do realizacji jak i budżetu z roku 2013-2014. Zarząd zadał p. Dyrektor Jaskólskiej szereg pytań w trakcie posiedzenia, w celu uzgodnienia ostatecznych kwot budżetowych.

Zarząd podkreślił przede wszystkich konieczność terminowego przygotowania przez Dyrekcję rzetelnego projektu budżetu na początku roku szkolnego – tak aby uniknąć opóźnień
w koniecznej analizie i ostatecznym przyjęciu właściwego budżetu przez Zarząd. Zarząd omawiał i uzgodnił z Dyrekcją, że istotne kwestie zmian zwłaszcza w kosztach (np. w pozycjach wynagrodzeń) wymagają wcześniejszej konsultacji Dyrekcji z Zarządem, tak aby mogły być one należycie uzasadnione w ostatecznym budżecie, a jednocześnie dać Dyrekcji podstawy
do koniecznych decyzji na początku roku szkolnego.

Zadanie: przygotowanie (wyliczenie) średniej podwyżki płacy zasadniczej nauczycielskiej na rok 2014-2015.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 11 lutego 2015 r.

Zarząd postanowił ostatecznie przyjąć, w formie uchwały, zaproponowany budżet na rok szkolny 2014-2015. Zarządu podkreślił jednocześnie konieczność optymalizacji kosztów w kilku istotnych obszarach: usługi transportowe (w tym wynajem autokarów), usługi telekomunikacyjne, wynajem kserokopiarek, koszty eksploatacji (zwłaszcza ponoszone koszty zużycia gazu na ul. Dzieci Warszawy) oraz zielonych szkół.

Zarząd przyjął również wniosek p. Dyrektor o aktualizację wynagrodzenia. Ostateczna kwota aktualizacji będzie przyjęta na następnym posiedzeniu Zarządu, po dokonaniu przez Zarząd właściwej analizy (w tym wskaźnika inflacji) uzasadniającej uzgodniony wzrost.

Zadanie: Analiza podstawy % aktualizacji wynagrodzenia.
Osoba odpowiedzialna: Zarząd
Termin: 11 lutego 2015 r.

Zadanie: przygotowanie biznes planu (samobilansowania się kółek), tj. zestawienie kółek oraz propozycje opłat za kółka na przyszły rok.
Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 11 lutego 2015 r.

Zarząd dyskutował na temat zmian zasad zatrudniania kadry nauczycielskiej- np. nauczycieli językowych ze szkół językowych czy nauczycieli nie zatrudnionych na tzw.etat.

Zadanie: Spisanie procedury dot. przyznawania nagród, premii; weryfikacja regulaminu płac
i premii, stworzenie propozycji regulaminu płac/premii odnośnie pracowników na długich zwolnieniach lekarskich

Osoba odpowiedzialna: dyrektor Anna Jaskólska
Termin: 31.03 2015 r.

Ad. 4. Strategia pracy Zarządu oraz uzgodnienie podziału zadań pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu

Punkt przesunięty do sfinalizowania na następne posiedzenie z uwagi na poświęcony czas na budżet szkoły i inne istotne punkty agendy.

Ad. 5. Omówienie i decyzja Zarządu (w formie uchwały) w sprawie Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła – uzupełnienie składu Zarządu

Zarząd omawiał kwestię Nadzwyczajnego Zebrania Członków Koła w świetle uzupełnienia statutowego składu Zarządu, jednakże ustalił, iż podejmie ostateczną decyzję w obecnym pełnym składzie wszystkich członków na następnym posiedzeniu Zarządu

Ad. 6. Sfinalizowanie współpracy z firmą HR Service

Zarząd dyskutował i podsumował współpracę z HR, Zarząd zwróci się o opinię prawną na temat zakończenia współpracy.

Następne spotkanie Zarządu zaplanowano na 11.02.2015

Protokół sporządził Katarzyna Wojtasik oraz Małgorzata Frączek Oleksiuk

 

IMG 1299 Projekt Energa Sailing Edukacja

Projekt Energa Sailing Edukacja to projekt, w którym uczestniczy nasza szkoła.

Program edukacji żeglarskiej Energa Sailing to kompleksowy projekt Polskiego Związku Żeglarskiego realizowany przy wsparciu Grupy ENERGA. Jego celem jest promowanie żeglarstwa wśród dzieci i młodzieży jako doskonałej formy spędzania wolnego czasu. Partnerami drugiej edycji są Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polskie Stowarzyszenie Klasy Optimist. Projekt realizowany jest na terenie sześciu miast w Polsce z ograniczoną liczbą uczestników.

Zajęcia w ramach projektu Energa Sailing Edukacja podzielone są na część teoretyczną i praktyczną. Lekcje teoretyczne zorganizowane są w formie spotkań moderowanych, warsztatów i gier terenowych, sprzyjających kształtowaniu pozytywnych postaw oraz nauczających podstaw żeglarstwa. Część praktyczna, która rozpocznie się w maju, odbywać się będzie na wodzie, a uczestnicy programu będą mieli okazję sprawdzić teorię w działaniu. Ponadto początkujący żeglarze, którzy wykażą się największym zaangażowaniem i umiejętnościami, wezmą udział w 10-dniowej półkolonii żeglarskiej, która zostanie zorganizowana indywidualnie dla każdego tegorocznego ośrodka regionalnego.

Więcej informacji na stronie: http://www.edu.energasailing.pl/

IMG 1303

IMG 1308

IMG 1315

IMG 1321

IMG 1433

IMG 1437

IMG 1441

IMG 1444

IMG 1445

 

lg

Nabór uczniów naszej szkoły do prowadzenia

punktu kontrolnego na trasie

XXX Rajdu „Szlakiem Naszej Historii"

im. por. hm. Jana Cierlińskiego

odbywającego się w sobotę 18 kwietnia 2015

pg

 

Udział uczniów ZS STO w tej cieszącej się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem imprezie stało się także naszą tradycją szkolną. Reprezentację naszej szkoły stanowią patrole piesze i rowerowe złożone z uczniów oraz ich opiekunów - rodziców i nauczycieli. Od 2011 roku nasi uczniowie prowadzą także jeden z punktów kontrolnych Rajdu, znajdujący się przy pomniku upamiętniającym hitlerowski obóz przejściowy (pod murem d. ZM „Ursus”, ul. Traktorzystów 24, obok bramy głównej zakładów, naprzeciwko peronów kolejki średnicowej). Pomnik obozu przejściowego jest miejscem pamięci, którym w ciągu całego roku szkolnego opiekuje się nasza szkoła.

 

Tablica na pomniku zawiera napisy:

po"Tędy przeszła Warszawa. Auffanglager Ursus. Październik 1944"

„Na terenie dawnych Państwowych Zakładów Inżynierii Ursus w październiku 1944 roku znajdował się hitlerowski obóz przejściowy dla ludności Warszawy wysiedlonej po upadku Powstania Warszawskiego. Z bram tych zakładów wyjeżdżały transporty cywilnej ludności do obozów koncentracyjnych, obozów pracy oraz na tułaczkę w głąb Generalnego Gubernatorstwa. W 42. rocznicę – dla pamięci pokoleń Polaków - pracownicy ZM Ursus, mieszkańcy Warszawy"

 

Z roku na rok przybywa chętnych do obsługi naszego punktu. W tym roku trzon obsady będą stanowić gimnazjaliści z 2a i 2b ale zapraszamy oczywiście wszystkich uczniów podstawówki i gimnazjum. Tegoroczny Rajd odbędzie się pod hasłem: „Rajd Szlakiem Naszej Historii - żywa lekcja historii i patriotyzmu”. Uczestnictwo w rajdzie to świetna okazja, aby pogłębić wiedzę historyczną zdobywaną podczas realizacji projektu literacko- historycznego „Jeszcze POLSKA nie zginęła, kiedy my żyjemy...”.Jak co roku, także i w sobotę 18 kwietnia nasi uczniowie w godz. 9.30.-14.30. będą udzielać informacji o miejscu pamięci i tle historycznym wydarzeń rozgrywających się w październiku 1944 roku, rozdawać gazetę rajdową i rejestrować odwiedzające nas patrole rajdowe.

Zgłoszenia chętnych do obsługi punktu kontrolnego uczniów klas 4-6 SP i gimnazjum przyjmuje Marcin Tomaszewski z klasy 2a gimnazjum w terminie do 25 marca (środa). Informacji udziela także pani wicedyrektor Elżbieta Rakoczy.

Rodziców zgłoszonych uczniów prosimy o wsparcie techniczne punktu kontrolnego, w tym celu proszę o kontakt z opiekunem ekipy, Maciejem Tomaszewskim, pod nr tel. 882 114 112

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Reportaż filmowy z Rajdu w 2013 roku telewizji internetowej www.ursustv.pl w którym wystąpili m.in. uczniowie naszej szkoły:

http://www.ursustv.pl/tv/index.php?option=com_contushdvideoshare&view=player&video=Rajd-Szlakiem-naszej-historii&category=Edukacja&Itemid=117

 

Galerie zdjęć z poprzednich lat

Rajd 2014

Rajd 2013

Rajd 2012

Rajd 2011

 

 

 

Protokół z posiedzenia Zarządu 25 SKT STO z dnia 17 grudnia 2014 r.

Zarząd:
Małgorzata Frączek Oleksiuk
Paweł Motyczyński
Grzegorz Palmowski
Joanna Sosnowska
Katarzyna Wojtasik
Oles Yakymiv

Dyrektor:
Anna Jaskólska

Przyjęta agenda:

 1. Rozliczenie otwartych  spraw, zadań i dokumentów z poprzednich posiedzeń oraz korespondencji (Dyrekcja i Zarząd)
 2. Cele i zadania dla Dyrektora szkoły – omówienie przez Zarząd z Panią Dyrektor Jaskólską i ich przyjęcie
 3. Konkurs na stanowisko Dyrektora szkoły
 4. Strategia pracy Zarządu oraz uzgodnienie podziału zadań pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu
 5. Omówienie i zatwierdzenie (w formie uchwały) zmian w Regulaminie Zarządu
 6. Inne

 

Ad. 1

Zarząd po wprowadzeniu kilku poprawek zatwierdził protokoły z posiedzeń Zarządu
z dn. 5.11, 13.11 i 24.11.2014 r.

Zarząd dyskutował o wzroście wydatków w planie budżetu, o którym Zarząd nie był poinformowany przed wprowadzeniem zmian w życie. Dyrektor została poproszona
o wyjaśnienie swoich decyzji.

Ad. 2
Prezes Zarządu p.Palmowski zapytał p. dyr. Jaskólską o uwagi na temat uprzednio przekazanego przez Zarząd dokumentu
Cele i zadania dla Dyrektora szkoły.

P. dyr. Jaskólska przychyliła się do propozycji Zarządu, zwracając jednocześnie uwagę na potrzebę mierzalności pewnych zadań. Omówiono punkty, które wymagały dodatkowych wyjaśnień i ostetcznego uzgodnienia z pomiędzy Panią Dyrektor a Zarządem:

Punkt: monitorowanie i utrzymanie wysokiego poziomu nauczania
Ustalono: utrzymanie wyników sprawdzianów i egzaminów na poziomie dotychczasowym- mierzalność do dyskusji i uzgodnienia. Termin realizacji- czerwiec, koniec roku szkolnego.

Punkt: zarządzanie
P.Dyrektor uzgodniła z Zarządem rozumienie pojęcia „dług” w kontekście zarządzania przez Panią Dyrektor sprawami finansowymi szkoły, w tym zaległymi należnościami.
W odpowiedzi uzyskała informację, że dyrektor ma zadanie monitorować dłużników oraz podejmowania działania proaktywne w zakresie odzyskiwania wszelkich należności względem szkoły. Status istotnych spraw powinien być na bieżąco referowany Zarządowi.

Punkt: strategia rozwoju

P. Dyrektor zapytała o zakres czasowy biznes planu, po czym uzyskała odpowiedź, że Zarząd miał na myśli stworzenie biznes planu na okres 3 lat.

Punkt: pozyskiwanie środków
Zarząd poprosił Dyrekcję o podjęcie działań mających na celu pozyskiwanie znaczących dodatkowych środków z dostępnych źródeł dofinansowania poza budżetem szkoły. Celem jest między innymi stworzenie systemu motywującego nauczycieli i pracowników szkoły
do składania wniosków. Podejmowanie działania będą monitorowane przez analizę wybranych wskaźników:

1. Ile wniosków zostanie złożonych?
2. Ile otrzymaliśmy?
3. Ile uzyskaliśmy poza wnioskami?

Punkt: komunikacja
P. dyr. Jaskólska zwróciła się do Zarządu z prośbą o możliwość zestawień semestralnych,
a nie kwartalnych. Zarząd wyjaśnił, iż kwartalne zestawienia umożliwią bieżące analizowanie wyników na posiedzeniach Zarządu oraz informowanie rodziców uczniów o działalności szkoły.

Punkt: kadra pedagogiczna

 1. Plan obserwacji zajęć lekcyjnych: dyrektor przygotowuje plan obserwacji dla 11 osób.
 2. System motywacyjny-dyrektor wywiąże się w terminie
 3. Plan retencji dla najlepszych pracowników. Dyrektor typuje i listę przekazuje Zarządowi.

 

Punkt: planowanie i nadzór

Zarząd zaproponował podsumowanie i przygotowanie listy konkursów, określenie terminów konkursów w danym w roku szkolnym. W odpowiedzi uzyskał informację, że istnieje kalendarium, plan imprez.
Dyrektor wyraziła wątpliwość dotyczącą potrzeby informowania Zarządu o nazwiskach konkretnych nauczycieli angażujących się w poszczególne działania.

Zarząd poprosił Dyrekcję o przesłanie pliku ze spisem harmonogramu/terminów końca umów/zobowiązań szkoły wobec zewnętrznych dostawców, aby móc na bieżąco kontrolować i z wyprzedzeniem planować przebieg procesu zbierania ofert na usługi świadczone na rzecz szkoły. Dyrekcja odpowiedziała, że nie ma obecnie w szkole takiego dokumentu, w którym zebrane byłyby takie informacje i zostanie on przygotowany i przesłany w najszybszym możliwym terminie.

Poza tym:

P. dyr. Jaskólska przygotuje zestawienie z ostatnich trzech lat: średnia procentowa zapełnienia klas w poziomach klas 0, klas1-6 szkoły podstawowej, 1-3gimnazjum.

Pani Dyrektor i Zarząd uzgodnili ostatecznie cele i zadania dla Dyrektor szkoły. Zostały one obopólnie przyjęte formie dokumentu „Cele i zadania dla Dyrektora szkoły” i podpisane przez obydwie strony.

Ad. 3

P. Dyrektor Jaskólska rozmawiała z Zarządem na temat dalszej pracy oraz warunków zatrudnienia i płacy.

Zarząd postanowił o kontynuacji współpracy z obecną panią Dyrektor, wytyczając jednocześnie zestaw jasnych celów i zadań. Zarząd będzie na bieżąco monitorował
i weryfikował pracę dyrektora i realizację postawionych celów i zadań.

Ad.4

Z uwagi na obszerność pozostałych tematów na posiedzeniu, jak również ograniczenia czasowe ten punkt został przełożony przez Zarząd na następne posiedzenie Zarządu.

Ad. 5

Mając na celu zwiększenie efektywności i transparentności, jak również uszczegółowienie zasad pracy Zarządu, omówiono i przyjęto zmiany w Regulaminie Zarządu 25 Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego, na podstawie Art. 55 ust. 2 Statutu Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Zarząd przyjął uaktualnione brzmienie Regulaminu uchwałą nr 25/2014. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Ad.6

Członkowie Zarządu p. Wojtasik i p. Motyczyński zrelacjonowali spotkanie z p. Ślaską. Poproszono p.dyr. Jaskólską o odniesienie się do problemu. Zarząd zasugerował ujednolicenie procedur postępowania w sytuacji wypowiedzenia przez rodziców umowy edukacyjnej
ze szkołą. Dyrektor zobowiązał się do podejmowania rozmów ze wszystkimi osobami, które decydują się na rozwiązanie w/w umowy.

Następne spotkanie Zarządu zaplanowane jest wstępnie na 14.01.2015r.

Protokół sporządziła Małgorzata Frączek Oleksiuk

Sekretarz Zarządu

 

Uczennice i uczniowie klas 4 naszej szkoły brali udział w Mistrzostwa Warszawy Szkół Niepublicznych w Dwa Ognie Usportowione. Dziewczęta w składzie: Pola Wdowia, Ola Sulejczak, Wiktoria Kalara, Klaudia Kujawińska, Nina Śliwowska, Matylda Giraudo, Magda Serzysko, Magda Lech i Agata Bachowska zajęły V miejsce w turnieju. Walka była ciężka, ale zawodniczki dzielnie walczyły o każdy punkt.

W skład zespołu męskiego weszli: Ksawery Uszko, Bartosz Ciesla, Tyberiusz Bobrek, Mieszko Misiak, Maksym Lange, Wiktor Gajęcki, Filip Kallus, Filip Stolker i Dawid Wojtasik. Chłopcy grali bardzo dynamicznie, czasami zwycięskie punkty zdobywali w ostatnich sekundach meczu. Po zaciętej walce zdobyli IV miejsce w turnieju.

Wszystkim gratulujemy i bardzo dziękujemy za waleczność i godne reprezentowanie szkoły na zawodach.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

 

INFORMACJE O 25 SKT STO W INTERNETOWEJ BAZIE OPP

Informacje o naszym Kole STO są publikowane w internetowej bazie OPP - portalu należącego do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  www.pozytek.pl

Ze sprawozdaniami merytorycznymi finansowymi 25 SKT STO za ostatnie lata można się zapoznać wchodząc na:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/

i wpisując nr KRS: 0000017606 lub nazwę koła.

Linki do tegorocznych sprawozdań:

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOŁA ZA ROK OBROTOWY 2014/2015:

Bilans :

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/22091?reporttypeId=10

Sprawozdanie merytoryczne

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/8459?reporttypeId=13

Informacje uzupełniające do bilansu

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/5784?reporttypeId=15

Informacje ogólne:

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/5784?reporttypeId=16

Rachunek zysków i strat

http://sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl/Search/Print/5585?reporttypeId=18