Najnowsze treści

Panel logowania

Konta zakłada administrator.

Jeśli chcesz mieć możliwość logowania i edycji treści kontaktuj się w tej sprawie z administracją szkoły.

Gościmy

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.

 Rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2014 r. (poniedziałek)

Msze Święte:

Dla klas "0 - III" w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny ul. Zapustna 43 w niedzielę 31.08 o godz. 10.30 (poświęcenie plecaków) oraz 01.09 o godz. 8.00 w intencji dzieci i młodzieży i ich rodziców na rok szkolny 2014/15.

Dla klas IV - VI i gimnazjum w kościele pod wezwaniem Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ul. Wojciechowskiego 32 w poniedziałek 01.09. o godz. 16.30 w intencji dzieci i młodzieży i ich rodziców na rok szkolny 2014/15.

Klasy "0" - III Szkoły Podstawowej

godz. 9.15 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

- powitanie uczniów

- przedstawienie pracowników

9.30 - Spotkania uczniów z wychowawcami (około 1 godziny)

Klasy IV - VI Szkoły Podstawowej

godz. 11.00 - rozpoczęcie roku szkolnego (Traktorzystów 16) salka rekreacyjna

11.15 - spotkanie z wychowawcą (około 45 min.)

Klasy I - III Gimnazjum

godz. 10.30 - rozpoczęcie roku szkolnego (Traktorzystów 16) salka rekreacjna

10.45 - spotkania z wychowawcą (około 45 min.)

 

Szanowni Państwo!

Zarząd 25 Samodzielnego Koła Terenowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na posiedzeniu w dniu 23.06. 2014 r. podjął decyzję o wysokości czesnego w roku szkolnym 2014/2015.

Dla uczniów klas „0” – 1325 zł;

Dla uczniów pozostałych klas 1225 zł;

Anna Jaskólska

 

Igraszki Eddukacyjne realizowane w roku 2017/2018
Igraszki 2017 2018

Szanowni Państwo!

W zawiązku z licznymi pytaniami rodziców w sprawie ewentualnego odwołania zajęć, z powodu warunków atmosferycznych informujemy, że przepisy nakazują zawieszenie zajęć, jeśli temperatura w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia jest niższa niż 180C. Jak dotychczas w obu budynkach (w salach lekcyjnych) udaje się nam utrzymać temperaturę powyżej tej granicy. Zajęcia mogą być także odwołane, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -150C lub jest niższa.

W związku z powyższym informujemy, że jeżeli nadal w salach lekcyjnych będzie udawało nam się utrzymać temperaturę powyżej 180C, mimo bardzo niskich temperatur zewnętrznych zajęcia będą się odbywały. Jeśli temperatura w klasach spadnie poniżej 180C zajęcia lekcyjne zostaną odwołane natomiast szkoła zapewni uczniom opiekę.

Uprzedzamy, że jeżeli dojdzie do awarii ogrzewania, decyzja o zawieszeniu zajęć może być podjęta nagle. Prosimy o śledzenie wiadomości w dzienniczku elektronicznym oraz na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem

Anna Jaskólska


Rekrutacja do klas „0” w roku szkolnym 2012/2013,
 
Dotyczy dzieci urodzonych w 2006 r. i 2007 r.

Wszystkich zainteresowanych rodziców prosimy o:


Do dnia 15 marca 2012 r. wszyscy Rodzice zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.
 

 
 
 
Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca do klasy „0”.


Tworzymy grupy mieszane dla 5 i 6 latków.

Indywidualizujemy program nauczania dostosowując go do możliwości oraz rozwoju dzieci.

W ofercie szkoły proponujemy: zajęcia edukacyjne, opiekę świetlicy, basen,
bogatą propozycję zajęć pozalekcyjnych.

 
 
Zapraszamy do kontaktu ze szkołą.
 
 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas „0” – III SP odbędzie się w dniu 28 czerwca 2012 r.

w OK ARSUS w godz. 11.00 – 13.00.

 

 

Porządek uroczystości:

 • Wystąpienie Zarządu Szkoły oraz zaproszonych gości;
 • Rozdanie nagród finalistom i laureatom konkursów;
 • Rozdanie podziękowań uczniom pracującym w sejmiku klas I – III oraz nagród uczestnikom konkursów organizowanych przez sejmik;
 • Rozdanie certyfikatów języka angielskiego uczniom wyróżnionym najwyższym wynikiem;
 • Pożegnanie klas III;
 • Program artystyczny;
 • Zakończenie uroczystości;

 

Rozdanie świadectw:

Klasy „0” – o godz. 10.00 w budynku na Dzieci Warszawy

Klasa I a – o godz. 10.00 w budynku na Traktorzystów (świetlica)

Klasa I b - o godz. 10.00 w budynku na Traktorzystów (świetlica)

Klasa II a – o godz. 9.30 w budynku na Dzieci Warszawy

Klasa II b – po uroczystości w budynku na Traktorzystów (świetlica)

Klasa II c- po uroczystości w budynku na Traktorzystów (świetlica)

Klasy III - rozdanie świadectw na scenie głównej w OK ARSUS

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klas IV-VI

i gimnazjum odbędzie się w OK ARSUS

w dniu 28 czerwca 2012 r. o godz. 14.00.

 

Porządek uroczystości:

 • Wystąpienie Zarządu Szkoły oraz zaproszonych gości;
 • Rozdanie nagród laureatom konkursów oraz certyfikatów językowych uczniom wyróżnionym najwyższym wynikiem;
 • Wręczenie świadectw z wyróżnieniem: klasy: IVa, IVb, Va, Vb;
 • Piosenka w wykonaniu klas IV;
 • Pożegnanie klas szóstych;
 • Najlepszy uczeń;
 • Wręczenie świadectw z wyróżnieniem: klasa I i II gimnazjum
 • Zakończenie szkoły dla klasy III gimnazjum
 • Zakończenie uroczystości.

 • Po uroczystości klasy spotykają się w budynku szkoły (rozdanie pozostałych świadectw i nagród za udział w konkursach).

 

Szanowni Państwo!

Istnieje możliwość dofinansowania projektów i przedsięwzięć w roku 2012.
 
Środki można pozyskać:

 
 
·         w ramach konkursu otwartego 2/POKL/3.3.4/2011 dotyczącego opracowania i pilotażowego wdrożenia innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących, m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości;
 
·         z Programu Kapitał Ludzki Priorytet V „Dobre rządzenie” a także Priorytet IX Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.
 
Jeżeli ktoś z Państwa jest w stanie wspomóc szkołę w pozyskaniu funduszy bardzo prosimy o informację.
 
Zależy nam na osobach, które umieją wypełniać wnioski oraz nadzorować ich realizację.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.sto.org.pl/?c=news&id=4557
 
 
 
Dyrekcja Szkoły
 

Strona 1 z 3